Vacío

Total: 0,00 €

Constitucionalismes

Aquest llibre constitueix una immersió ràpida, però rigorosa, als diferents conceptes de constitució, i també als diversos models de constitucionalisme al llarg de la història, des dels seus orígens en les revolucions del segle XIX, tant a França com a Amèrica del Nord. Amb una perspectiva històrica i comparada, es prossegueix analitzant els models de diversos països del món. Al mateix temps, l'obra de Ridao és una bona introducció a una disciplina com el dret constitucional, sens dubte fonamental per conèixer la institució política de qualsevol societat i d'interès per als estudiants de dret, les persones dedicades a la vida pública, els operadors jurídics i pel públic en general. No en va, el coneixement del dret constitucional contribueix, amb coneixement de causa, a la formació de subjectes polítics responsables, compromesos o crítics amb el marc consensual que defineix la constitució, reforçant així la consistència de la cultura democràtica.

Joan Ridao és Professor agregat de Dret Constitucional a la Universitat de Barcelona i lletrat del Parlament de Catalunya. Actualment és el Director de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern del Govern de la Generalitat de Catalunya i membre de la seva Comissió Jurídica Assessora. Doctor en Ciència Política i de l'Administració, llicenciat i màster en Dret, a més de diplomat en Perfeccionament en Justícia Constitucional i tutela jurisdiccional de Drets Fonamentals. Les seves principals línies de recerca en el camp del dret constitucional són l'organització territorial del poder polític; el dret parlamentari; la participació política, la transparència i la corrupció pública; i les coalicions polítiques i la governabilitat. És autor de més d'un centenar de publicacions científiques i de divulgació, entre elles 80 articles en revistes científiques, 23 llibres i 34 col·laboracions en obres col·lectives.

16,00 €

Teoria del caos

Des de la dècada de 1980, el caos ha estat objecte de gran interès tant en la recerca científica com en la consciència pública. El caos ha protagonitzat llibres i pel·lícules com a Parc Juràssic i The Bellwether i ha estat objecte de nombroses divulgacions. Però, què és realment el caos, més conegut com a dinàmica caòtica? Quin impacte té en la vida quotidiana? Aquest llibre explora aquestes qüestions i altres més, introduint-te en els fonaments del caos tal com l’estudien i apliquen matemàtics i científics. Hi ha moltes paraules de moda entorn de la dinàmica caòtica, com ara “efecte papallona” i “atractors estranys”, i molt debat sobre si el caos ha fet miques els somnis científics d’un món predictible. Aquest llibre t’ajudarà a comprendre aquestes paraules de moda i l’entusiasme que susciten, quines són les limitacions de la predictibilitat i la saviesa que els científics han après estudiant el caos. Sortiràs d’aquí amb una apreciació més profunda de la complexitat i el sorprenent ordre del nostre món.

Robert C. Bishop és professor de Física i Filosofia i catedràtic John i Madeleine McIntyre de Filosofia i Història de la Ciència al Wheaton College. La seva recerca se centra en la Història i la Filosofia de la Física i les Ciències Socials i el Lliure Albir, amb especial atenció a l’emergència, el determinisme, el caos i la complexitat. És autor de The Philosophy of the Social Sciences (Continuum, 2007), The Physics of Emergence (Institute of Physics, 2019) i coautor de Understanding Scientific Theories of Origins: Cosmology, Geology and Biology in Christian Perspective (InterVarsity Press, 2019) i Emergence in Context: A Science-First Approach to Metaphysics (Oxford University Press, 2022).

16,00 €

La Revolució Francesa

Aquesta immersió ràpida presenta als lectors un dels esdeveniments més dramàtics i influents de la història mundial, i que va obrir la porta a la implementació “revolucions liberals” a tot el món en els dos segles següents. L’enfocament principal del relat és la dinàmica política peculiar —que oscil·la entre un optimisme gairebé utòpic i una desconfiança pessimista per part d’altres líders polítics— que va impulsar els revolucionaris francesos d’una crisi crucial a la següent. Smith segueix la història des dels arguments sobre la reforma fiscal als anys setanta i vuitanta del segle XVIII, quan es van sembrar moltes de les llavors de la desconfiança, fins a la caiguda de Robespierre i el desmantellament del Govern d’emergència el 1794-1795.

Jay M. Smith és professor d’història a la Universitat de Carolina del Nord-Chapel Hill i especialista en la França del segle XVIII. La major part de les seves publicacions versen sobre, d’una manera o altra, les actituds canviants de les jerarquies socials i polítiques. D’entre les seves obres principals, destaquen: The Culture of Merit (1996), Nobility Reimagined (2005) i Monsters of the Gévaudan (2011).

16,00 €

Migració Internacional

Els sentiments antiimmigració estan a l’alça arreu del món. Als ciutadans els preocupa la incapacitat dels polítics per mostrar un lideratge efectiu en la qüestió de la migració. Una comprensió errònia de la migració —i la xenofòbia i el racisme resultants contra els refugiats i els immigrants— fa que la gent es decanti cap a polítics populistes que volen tornar al proteccionisme, revertir la globalització i erigir murs i tanques. Aquest llibre desmenteix algunes de les percepcions equivocades que consideren els migrants una font de problemes socials i proporciona als no experts una noció bàsica del fenomen de la migració internacional perquè puguin participar en debats constructius sobre refugiats i migrants.

Elżbieta M. Goździak és professora a la Universitat Adam Mickiewicz a Poznań, Polònia, i professora d’investigació a la universitat OsloMet, a Noruega. Del 2002 al 2018, va ser professora d’investigació a l’Institut d’Estudis de Migració Internacional (ISIM) de la Universitat de Georgetown. A la tardor de 2016, va ser professora de política pública a la Universitat d’Europa Central (CEU) a Budapest. També va ser editora en cap d’International Migration i va ocupar un càrrec destacat a l’Oficina de Reubicació de Refugiats (ORR) del Govern Federal dels Estats Units. Ha rebut diverses beques Fulbright per a Polònia, Tailàndia, Indonèsia i Eslovènia, i també una beca residencial al Rockefeller Center de Bellagio, Itàlia.

16,00 €

Urbanisme

RESUM DEL LLIBRE:

El desenvolupament urbà al món ha estat constant i creixent des de la Revolució Industrial. Actualment més de la meitat de la humanitat viu a les ciutats, tot i que a Europa i Amèrica aquesta proporció supera el 80%. Els encerts, errors i absències de l'urbanisme al llarg de la història són en bona part responsables de les condicions de vida de les nostres ciutats actuals. D'un urbanisme lúcid, democràtic i honestament gestionat també depèn la prosperitat del futur d'aquestes ciutats. Des de la convicció que l'urbanisme afecta inexorablement tots els ciutadans, aquest llibre mira de facilitar el coneixement dels seus elements fonamentals. La ciutat com a producte històric, les finalitats de l'urbanisme, la naturalesa del procés urbanístic i els procediments de projecte i de gestió són temes que el llibre desenvolupa i mira d'explicar amb claredat. Així mateix, com a final del relat, s'hi destaquen aquells problemes que, segons l'autor, reclamen més atenció en l'urbanisme d'avui. .

 

Autor:

16,00 €

Ansietat

RESUM DEL LLIBRE:

Entendre bé l'ansietat és molt important, ja que conèixer-la ens dona claus essencials per comprendre la vida humana i la seva evolució.

L'ansietat és aquesta companya poderosa que ens dona forces per moure'ns per la vida i també per defensar-nos enfront de reptes difícils. Però, a canvi, ens pot crear tensions, preocupacions i precaucions excessives, com ara ofegaments sobtats, sensacions d'angoixa, malestar en aglomeracions, dificultats per parlar amb els altres, evitació d'espais oberts o tancats o evitació de trucar per telèfon a algú, temors hipocondríaques, fòbies, anticipació del pitjor, etc.

En aquest llibre, l'ansietat s'enfoca des d'una perspectiva inèdita i original que reflecteix anys d'experiència i d'investigació. Com algunes emocions, l'ansietat no té paraules, ja que consisteix en un raïm intens i ric de sensacions a les quals costa posar nom i explicar-les. Precisament una de les grans riqueses i motius del llibre són les experiències i aportacions de les persones que pateixen ansietat.

A més, com si fos un estereograma (visió en 3D), el lector, quan s'endinsi en les pàgines d'aquesta obra, percebrà una nova dimensió de relleu i profunditat, ja que a les tintes psicològiques i ambientals abundants que clàssicament composen l'ansietat, s'afegeixen descobriments corporals intensos (i sorprenents), tant propis com poc coneguts fins ara.

 

17,00 €

Igualtat

RESUM DEL LLIBRE:

El discurs sobre la igualtat té una aura de misteri. Si bé és un dels valors més utilitzats en el llenguatge polític, la seva aplicació específica a un camp concret no sempre és clara. Hi ha concepcions contraposades sobre la igualtat que parteixen de diverses visions ideològiques.
Des de les revolucions il•lustrades, els ideals igualitaris van començar a transformar les societats; tot i això, inicialment, es va limitar la ciutadania a l’home blanc propietari. Les lluites per la igual ciutadania i els drets iguals són part de la història dels moviments socials dels últims segles.

En l’economia, sobre l’eix igualtat/desigualtat, es plantegen debats sobre com es justifica la redistribució de recursos entre els més ben situats i els menys afavorits. Hi ha una controvèrsia sobre si els mèrits depenen de les qualitats individuals o de l’entorn col•lectiu i a qui han de repercutir.

En la cultura, sobre l’eix igualtat/identitat/diferència, hi ha posicions que se centren en la igualtat i altres en la política de la diferència. La controvèrsia rau en quins casos estan justificades les mesures col•lectives per protegir una cultura.

Autor:

16,00 €

Energies Renovables

RESUM DEL LLIBRE:
La lluita pel clima és avui el repte més urgent, disruptiu i solidari que afrontem la humanitat. És la nostra generació a qui li pertoca corregir el rumb que portem i atès que l’energia causa el 75% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, són l’estalvi, l’eficiència energètica i sobretot l’extensió massiva de les renovables l’eina que tenim sobre la taula per a fer-ho possible. Aquest llibre té per objectiu aproximar la renovable a la ciutadania, explicar-ne les diverses fonts i donar pistes sobre com implantar-la a casa per esdevenir, també nosaltres, part activa d’aquesta transició energètica.

Autor
Manel Torrent
, nascut a Barcelona l’any 1974. És enginyer industrial per l’ETSEIB-UPC i Internacional Executive MBA especialitzat en empreses del sector energètic per l’Escuela de Organización Industrial.

Va iniciar la seva carrera professional l’any 1998 al sector de les cogeneracions. Ha treballat en enginyeries i empreses de certificació. Des del 2007, treballa a l'Agència d'Energia de Barcelona. Primer com a director de projectes i posteriorment, com a director tècnic. Activitat que els anys 2018 a 2021 va interrompre per exercir la de Director de l'Institut català d’energia (ICAEN). A aquesta responsabilitat hi sumà, el 2020, la de Director General d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera (DGESISM).

És membre de la junta directiva de l’Associació d’enginyers industrials de Catalunya, exercint les tasques de delegat de serveis tot coordinant una vintena de comissions tècniques, socials i institucionals. És també membre de la comissió d’energia de la CECOT.

16,50 €

Energia

Resum del llibre

Les preguntes que els capítols d’aquest llibre intenten respondre són: Què és l’energia? En quines fonts es basa el sistema energètic actual? En què usem l’energia? La crisi energètica i climàtica, és la fi dels fòssils? Com abordar la transició energètica vers les fonts renovables?

Si bé es podria haver fet una anàlisi qualitativa d’aquestes qüestions, el text ha procurat il·lustrar les tendències actuals amb xifres i ordres de magnitud a partir de dades proporcionades per les Nacions Unides (NU) i les seves organitzacions específiques (FAO, Agricultura i Alimentació; IPCC, Grup Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic; CMNUCC, Convenció Marc sobre el Canvi Climàtic), l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament (OCDE) o l’Agència Internacional de l’Energia (AIE), entre d’altres. Els resultats numèrics són inapel·lables i indiquen que estem a la fi de l’era dels fòssils i que cal articular urgentment i a tots els nivells la transició energètica vers les fonts renovables.

Autor

17,00 €

GÈNERE

RESUM DEL LLIBRE:

Aquest assaig es proposa fer una “immersió ràpida” en la noció de gènere i els estudis que s'hi han desenvolupat al voltant, de la manera més clara i concisa possible. Aquest concepte es va crear per a referir-se a la càrrega social i cultural que s'afegeix al sexe i que determina les normes de conducta d'homes i dones. Així, el sexe seria un tret físic que no podem modificar sense alterar radicalment el nostre cos, mentre que el gènere canviaria segons les èpoques i les cultures, que atribueixen diferents valors a cada sexe. El feminisme ha mostrat com les dones, en general, s'emporten la pitjor part d'aquesta distinció, la qual cosa contribueix a l'anomenada dominació masculina, que afecta tots els àmbits de la vida individual i col·lectiva. De tota manera, des de fa unes dècades, els estudis de gènere han complicat aquesta divisió entre sexe i gènere. A més a més, fenòmens amb tanta vigència com la reivindicació del no-binarisme o les transicions de gènere difuminen els límits entre la feminitat i la masculinitat, o entre homes i dones, i ens porten a preguntar-nos si estem sent testimonis de la fi del gènere i fins i tot de la humanitat tal com la coneixem.

 

 

15,00 €

Páginas

Suscribirse a RSS - Una inmersión rápida