Vacío

Total: 0,00 €

Energia

Una immersió ràpida

Autor:
Carles Riba Romeva
17,00 €
Idioma: 
Catalán
Soporte: 
Impreso
Páginas: 
236
ISBN: 
978-84-10013-08-7

Resum del llibre

Les preguntes que els capítols d’aquest llibre intenten respondre són: Què és l’energia? En quines fonts es basa el sistema energètic actual? En què usem l’energia? La crisi energètica i climàtica, és la fi dels fòssils? Com abordar la transició energètica vers les fonts renovables?

Si bé es podria haver fet una anàlisi qualitativa d’aquestes qüestions, el text ha procurat il·lustrar les tendències actuals amb xifres i ordres de magnitud a partir de dades proporcionades per les Nacions Unides (NU) i les seves organitzacions específiques (FAO, Agricultura i Alimentació; IPCC, Grup Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic; CMNUCC, Convenció Marc sobre el Canvi Climàtic), l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament (OCDE) o l’Agència Internacional de l’Energia (AIE), entre d’altres. Els resultats numèrics són inapel·lables i indiquen que estem a la fi de l’era dels fòssils i que cal articular urgentment i a tots els nivells la transició energètica vers les fonts renovables.

Autor

Carles Riba Romeva és doctor enginyer industrial, actualment professor emèrit de la Universitat Politècnica de Catalunya. De 1971 fins a la jubilació el 2017 va impartir docència en l’àrea d’enginyeria mecànica. De 1979 a 1983 fou alcalde de Sant Joan Despí i vicepresident de la Corporació Metropolitana de Barcelona. El 1999 impulsa la creació del Centre de Disseny d’Equips Industrials (CDEI-UPC) que dirigeix fins el 2017 i el 2006 proposa la creació d’una fundació d’empreses fabricants de béns d’equip (CEQUIP) de la que en fou vicepresident. Ha escrit nombrosos llibres tècnics sobre la seva especialitat i ha dirigit 20 tesis doctorals. El 2006, en preparar una conferència a Colòmbia sobre ecodisseny s’interessa sobre el tema de l’energia i el 2011 publica el llibre “Recursos energètics i crisi. La fi de 200 anys irrepetibles”. L’any següent es crea l’associació CMES (Col•lectiu per a un nou model energètic i social sostenible) que presideix fins avui.