Vacío

Total: 0,00 €

Models de finançament

Una immersió ràpida

Autor:
Núria Bosch i Maite Vilalta
16,00 €
Idioma: 
Catalán
Soporte: 
Impreso
Páginas: 
184
ISBN: 
978-84-10013-00-1

RESUM DEL LLIBRE:

L’objectiu d’aquest llibre és el d’oferir una anàlisi en profunditat del model de descentralització del sector públic espanyol, tant pel que fa al nivell de govern autonòmic com el local. Això permet constatar que, tenint en compte els postulats de la teoria del federalisme fiscal i l’experiència del sistema comparat, encara hi ha molt recorregut i molts aspectes a corregir. Caldria introduir canvis importants en el disseny dels models de finançament subcentral, de manera que es pogués assolir més autonomia financera i fer-la compatible amb un principi d’equitat que proporcioni resultats similars als dels països que s’han pres com a referència. Al mateix temps, és necessari modificar les actuals estructures institucionals que han d’assegurar el bon funcionament dels models, és a dir, es tractaria d'avançar cap a una cultura federal que permetés introduir altres regles del joc basades en el pacte, el compliment del pacte i el reconeixement de les diferències.

 

Autores:

Núria Bosch Roca: Catedràtica d'hisenda pública de la Universitat de Barcelona i investigadora de l'Institut d'Economia de Barcelona (IEB). Està especialitzada en temes d'hisenda pública, principalment en la vessant del federalisme fiscal, de la hisenda autonòmica i local, de les balances fiscals i de l'eficiència en la prestació de serveis públics locals, temàtiques sobre les quals té nombroses publicacions, nacionals i internacionals. Actualment forma part del CAPEC (Consell Assessor en Política Econòmica) de la Generalitat de Catalunya.

 

 

 

Maite Vilalta Ferrer: És doctora en Economia i professora Titular del Departament d'Economia de la Universitat de Barcelona (UB). És autora de diversos estudis sobre el federalisme fiscal i la problemàtica de les hisendes autonòmiques i locals. Professora visitant de McGill University (Montreal, Canadà, 2013). És directora del Màster en Hisenda Autonòmica i Local (UB), i membre de l'Institut d'Economia de Barcelona. Ha estat Vicerectora d'Igualtat i Acció Social i Secretària General de la UB.

 

 

 

 

.