Vacío

Total: 0,00 €

Igualtat

Una immersió ràpida

Autor:
Oscar Pérez de la Fuente
16,00 €
Idioma: 
Catalán
Soporte: 
Impreso
Páginas: 
192
ISBN: 
978-84-10013-11-7

RESUM DEL LLIBRE:

El discurs sobre la igualtat té una aura de misteri. Si bé és un dels valors més utilitzats en el llenguatge polític, la seva aplicació específica a un camp concret no sempre és clara. Hi ha concepcions contraposades sobre la igualtat que parteixen de diverses visions ideològiques.
Des de les revolucions il•lustrades, els ideals igualitaris van començar a transformar les societats; tot i això, inicialment, es va limitar la ciutadania a l’home blanc propietari. Les lluites per la igual ciutadania i els drets iguals són part de la història dels moviments socials dels últims segles.

En l’economia, sobre l’eix igualtat/desigualtat, es plantegen debats sobre com es justifica la redistribució de recursos entre els més ben situats i els menys afavorits. Hi ha una controvèrsia sobre si els mèrits depenen de les qualitats individuals o de l’entorn col•lectiu i a qui han de repercutir.

En la cultura, sobre l’eix igualtat/identitat/diferència, hi ha posicions que se centren en la igualtat i altres en la política de la diferència. La controvèrsia rau en quins casos estan justificades les mesures col•lectives per protegir una cultura.

Autor:

Oscar Pérez de la Fuente és Professor Titular de Filosofia del Dret i Filosofia política de la Universitat Carlos III de Madrid. Llicenciat en Dret a la 1a promoció de la Universitat Pompeu Fabra (1990-1994). Doctor i Premi extraordinari de doctorat Programa drets fonamentals a la Universitat Carlos III de Madrid (2003). És autor de les següents monografies: Pluralismo cultural y derechos de las minorías (2005), La polémica liberal comunitarista. Paisajes después de la batalla (2005), Libertad de expresión y discurso político. Propaganda negativa y neutralidad de los medios en campañas electorales (2014), En senda de justicia. Inclusión, redistribución y reconocimiento (2014), Odio, minorías y libertad de expresión (2023). Actualment, és el ViceChair del Research Committee 26 sobre drets humans de la International Political Science Association (IPSA).